Systémové tarify

Operace
Překlady
Neověřena
0.5%
Ověřena
0%
Obchodníci
0%

Doplňování účtu
1%
0.5%
0.5%
WIRE
1% + 0.78EUR
0.5% + 0.78EUR
0.5% + 0.78EUR
3.5%
2.5%
2.0%
3%
2%
2%
2% + 20EUR
1% + 20EUR
1% + 20EUR

Stažení finančních prostředků
3%
2%
2%
WIRE
1% + 0.78EUR
0.5% + 0.78EUR
0.5% + 0.78EUR
2% + 20EUR
1% + 20EUR
1% + 20EUR